Patchbay

07.04.2011 10:54

 Patchbay je pro některé doposud neznámým zařízením o které se zajímá často díky relativně nízké ceně protože ho považuje za jakýsi jednoduchý směšovač (prostě mix). Ona to bohužel až tak pravda není, vlastně to není ani v nejmenším pravda :-).

 

Jak asi mohl vzniknout?

Vznik asi bude podmíněn situací ve studiu, kde se nakupila hromada různých efektových procesorů a signálových cest s následnou nechutí obsluhy neustále lozit k zadní části přístrojů kvůli potřebě upravit cestu pro upravovaný signál. Nebylo to asi ani moc překvapivým zjištěním, že podstatně pohodlnějším by bylo všechny vstupy a výstupy jednotlivých jednotek mít pěkně na jednom místě, na jakýmsi panelu, na kterém celé přepojení provedeme pomocí patch-bay kabelů.

 

Patchbay a jeho provedení...

Patchbay na sebe upoutá právě svou jednoduchostí, kdy jak zadaní tak přední panel je osazen zpravidla samiččími TRS konektory, do kterých se vsunuje právě TRS konektor, pokud chceme signál přepojit někam jinam.

 

Obr.1 - Příklad instalace patchbay.

Na obr.1 je vidět příklad patchbay panelu, na kterém se jednotlivé jednotky přepojují - jedná se o symetrické patchbaye, dají se jím přepojovat i procesory zapojené v insertech.

 

Obr.2 - symetrický patchbay - v předních zdířkách nejsou zasunuty TRS konektory

 

Obr.3 - symetrický patchbay - v předních zdířkách jsou zasunuty TRS konektory

 

Na obr.2 vidíme případ, kdy v čelním panelu není zasunut pro daný kanál žádný konektor. V zadní části (pro názornost) je do horní zdířky připojen vstup zvukové karty a do spodní zdířky výstup z mixážního pultu (DIRECT OUT). Jestliže pro tento kanál do předních zdířek nepřipojíme žádný konektor, bude signál procházet přes klidové kontakty, tedy signál HOT (modře) a signál COLD (červeně) do přístroje, který je připojen ve spodní zdířce zadního panelu. Představme si však případ, kdy budeme chtít na vstup A/D převodníku připojeného pro náš případ v kanálu 1(zadní panel, horní zdířka) přivést signál z DIRECT OUT 8 (8 kanál, spodní zdířka na zadním panelu). Vezmeme tedy patchbay kabel, vsuneme ho do spodní zdířky 8. kanálu, v ten moment máme signál z DIRECT OUT 8 na volném TRS konektoru patchbay kabelu (obr.3, zelená a fialová barva). Jestliže tento volný TRS konektor zasuneme do horní zdířky kanálu 1, klidové kontakty se rozpojí (přeruší se tedy propojení vstupu A/D převodníku a DIRECT OUT 1), nyní bude na zadní zdířce panelu signál z DIRECT OUT 8. Signál nyní cestuje zadní spodní zdířkou kanálu č.8 na spodní zdířku kanálu č.8 na čelním kabelu, patchbay kabelem do horní zdířky kanálu č.1 a odtud přímo na horní zdířku kanálu č.1 na zadním panelu. Kdykoli zasuneme TRS konektor do kterékoliv přední zdířky, na kabelu, jehož konektor jsme do patchbaye zasunuli se nám objeví signál, který je přiveden do protilehlé zdířky zadního panelu. Jakékoliv další propojení se tímto přeruší prostřednictvím klidových kontaktů.

 

Obr.4 - zapojení patchbaye pro náš příklad