Mikrofony

19.10.2011 11:18

Mikrofon je ve zvukařské praxi hojně využívaný prostředek coby akusticko-elektrický měnič pro převod signálu v podobě akustického tlaku na elektrický signál, který je dále zpracováván ať již v analogové nebo digitální podobě. Na trhu je dnes nepřeberné množství mikrofonů lišících se ať už výrobcem, systémem, který akustický tlak převádí na elektrický signál, nebo směrovou charakteristikou. Právě tyto pojmy nakrojí tento článek.

 

Dynamika, kapacita, pásek.

Z hlediska stavby mikrofonou lze systém rozdělit na dynamický, kapacitní a páskový (existují ještě uhlíkové, najdeme je ale možná tak ve starých telefonech). Každý systém má své charakteristické využití a vlastnosti a u každého probíhá převod akustického tlaku na elektrický signál poněkud odlišně. Všechny tyto konstrukce však spojuje společný rys a tím je nějaká membrána, kterou akustický tlak rozechvěje.

 

1) Dynamika, aneb obranný prostředek

Tento nadpis měl vystihnout jednu z vlastností, pro kterou se mikrofony s dynamickým systémem hodí nejvíce pro živé zvučení, aneb tam, kde mikrofony padají tak trochu na zem, popřípadě je někdo sestřelí paličkou, nebo je v nouzi nejvyšší hází po členech rozpitého davu, kteří chtejí být taky slavní a lezou na pódium. Vzhledem ke své konstrukci jsou totiž nejméně náchylné na otřesy a pády, což se u dalších dvou systémů moc říct nedá. Celá tato atrakce funguje na principu elektromagnetické indukce, kdy membrána (rozechvívaná v důsledku změn tlaku na ni) přenáší pohyb na cívku, která kmitá v magnetickém poli. V cívce se tímto indukuje napětí, jehož průběh odpovídá právě průběhu snímaného akustického tlaku.