Kompresor

07.09.2011 10:21

Dynamika je nedílnou součástí hudby, tímto pojmem lze chápat jednoduše změny hlasitosti hudby jako takové. Změny dynamiky hudebního projevu se nejvíce uplatňují v hudbě klasické a ve filmových podkresech, avšak podstatně méně v produktech určených pro rádia a vůbec pro trh s moderní hudbou, zvlášť pokud je žádáno, aby získaná nahrávka hrála opravdu hlasitě (známá válka o hlasitost - loudness war). Pro práci s dynamikou skladby (ať už usilujeme o našlápnutí, srovnání nebo o zničení nahrávky) slouží nástroj zvaný compressor (compress - stlačení, jinak stlačení dynamického rozsahu).