Gate

12.12.2011 16:24

Gate aneb šumová brána

V tomto článku bych rád přiblížil funkci snad nejčastěji používaného efektu a tím je GATE, neboli šumová brána. V podstatě obráceným protějškem tohoto udělátka je tzv. EXPANDER jehož funkce je přesně obrácená (v případě různých procesorů se dá volit mezi tím, zda bude vstupní sekce, většinou umístěná přek kompresorem fungovat právě jako GATE nebo jako EXPANDER), ale o tom až někdy jindy.

 

Jak to vlastně vypadá?

Na obrázku níže je procesor GATE tak, jak jej najdeme v software CUBASE, který je jedním z nejpoužívanějších multitracků v prostředí nahrávacích studií. V podstatě jsou ovládací prvky a jejich označení shodné s hardwareovými protějšky těchto procesorů.

 

Zpravidla GATE obsahuje následující ovládací prvky:

      

   

THRESHOLD

Nastavujeme jím uroveň prahu, při které začne procesor propouštět řízený signál

   
ATTACK Slouží pro nastavení doby za jakou se brána otevře právě po okamžiku, kdy úroveň řízeného signálu překročí nastavenou úroveň THRESHOLD
   
REALEASE     Slouží pro nastavení doby za jakou se brána uzavře po okamžiku, kdy úroveň řízeného signálu poklesne pod nastavenou úroveň THRESHOLD
   
HOLD Někdy se u procesorů vyskytuje možnost nastavení "HOLD" tedy přidržení, čímž se dá nastavit minimální doba, po kterou zůstane brána od okamžiku, kdy úroveň řízeného signálu překročí nastavenou úroveň THRESHOLD otevřena bez ohledu na to, za jak dlouho pod nastavenou úroveň THRESHOLD tato úroveň poklesne. Této funkce lze využít například u zvuků, které mají rychlý attack (perkusivní zvuky s vysokou počátečný amplitudou a vysokou strmostí náběhu a doběhu). V tomto případě by mohlo dojít k oříznutí dozvuku, což se dá vyřešit pevným nastavením doby na tomto ovladači.

 

Někdy bývají tyto procesory opatřeny tzv. SideChain spouštěním. V podstatě se jedná o jakousi pásmovou propust u které můžeme nastavit její středovou frekvenci (ovladač Center) a Q parametr (zjednodušeně řečeno se jedná o ovladač kterým nastavíme šířku zabíraného pásma). Čím vyšší bude parametr "Q", tím užší frekvenční spektrum bude na klíčovací vstup přiváděno jako spouštěcí signál.

 

Kam to mám sakra zapojit?

Je to otázka, která může lámat hlavu kdekomu, kdo s tím přichází poprvé do styku. Gate je procesor, který ovlivňuje průběh signálu (stejně jako kompresor), není účelné Gatem signál zbavit různých přeslechů jen proto aby jsme ho zase míchali ke stejné změti. Z těchto důvodů se GATE vřazuje přímo do cesty zpracovávaného signálu za použití tzv. INSERTů (nikoliv SENDů). V nahrávacím software se tedy tato věcička vřazuje do slotů INSERT, v případě mixážních pultů je připojíme do zdířky označené INSERT, samozřejmě za použití patřičného insertního kabelu.

 

Předvedeme názorně....

Není nad to si funkci čehokoliv přiblížit na nějakém příkladu. Představme si, že máme lištu na mixpultu, kam je přiveden signál z malého bubínku (snare, šroťák...názvů je nepřeber...). Jak je to bohužel u bicí sady zcela normální, do této lišty mixpultu nám poleze celý sortiment nežádaných růchů z okolí mikrofonu, který tento buben snímá, což pak může představovat velkou nepříjemnost při dalším zpracování například kompresorem dynamiky, který už jen z principu jeho funkce tyto přeslechy ještě víc zdůrazní (ne nadarmo je GATE součástí prakticky každého kompresoru). Do insertního vstupu této šavle tedy vřadíme GATE. V první řadě je nutné rozlišit, jaká uroveň signálu z mikrofonu šroťáku vznikne když do něj bubeníček udeří a jaká je úroveň signálu když se mlátí do všeho okolo. Nastavíme si tedy nízký attack, poté zvyšujeme úroveň prahu ovladačem TRESHOLD až do té doby, kdy je brána uspokojivě otevírána pouze úderem do rytmičáku (úspokojivě znamená, že nedochází k situacím kdy se například kvůli kulhající dynamice bubeníka neotevře vůbec, popřípadě se zbytečně neotevírá například při hře na kopák -což je signál který chceme v případě rytmičáku odřezat). Při tomto všem si nastavíme trochu delší release (například 300ms). Jakmile máme zmíněné dva parametry nastaveny, přichází ke slovu nastavení ovladače RELEASE. Špatným nastavením lze vtipně docílit jednak toho že pokud bude tato doba příliš krátká, uslyšíme z celého vznešeného zvuku nástroje jen jakési lupnutí, v případě dlouhého release se brána mezi dvěma jednotlivými údery nestihne ani zavřít a použití tohoto procesoru bude jaksi postrádat smysl. Nastavení RELEASE je tedy velmi závislé na tempu hrané skladby. Různým nastavením RELEASE parametru lze docílit zvuku rytmičáku, který bude mít velmi krátký dozvuk (asi jako výstřel), v případě nastavení delšího času budeme zachovávat přirozený dozvuk tohoto nástroje -ten je přirozeně omezený hlukem pozadí. Jakmile úroveň zvuku doznívajícího rytmičáku poklesne pod úroveň hluku, který způsobuje pozadí, již se stejně neprosadí.

 

Nakonec ještě k SideChain sekci....

Jak jsem již zmínil, u některých Pluginů nebo mašinek se vyskytuje tzv. SideChain sekce. Je to velice efektivní pomocník při nastavování GATEu. Vezmeme -li si na paškál zmíněný rytmičák, jehož projev chceme oddělit od okolního humbuku, bylo by dobré aby nám GATE neotvřel například hluk přechodu, který je poblíž. Přechod a rytmičák jsou odlišně lazeny, to znamená že jejich fundamentální frekvence (zakládní frekvence na kterou je ten který nástroj nalazen) bude odlišná. V případě například software cubase stiskneme tlačítko "side chain" a "monitor". Po stisknutí tlačítka "monitor" nám bude SideChain sekce pouštět na výstup GATU takový signál jak ho pouští nastavitelný filtr. Nastavíme si rozumnou šířku zabíraného pásma ovladačem "Q-factor" a pomale otáčíme ovladačem "Center" dokud nebude signál nejsilnější, což můžeme vizuálně porovnat na měřiči úrovně. V případě rytmičáku by jsme se měli pohybovat někde kolem 200Hz, což bývá jeho fundament (dle výšky ladění !není pravidlo!). Jakmile jsme nalezli nejvyšší úroveň signálu, můžeme ještě o něco zkusit zvýšit parametr Q, čímž se nám zúží frekvenční pásmo propouštěné tímto filtrem. Nyní můžeme vymáčknout tlačítko "monitor". Tímto vším jsme docílili toho, že na řídící vstup GATEu pouštíme pouze signál s frekvenčním pásmem, který obsahuje rytmičák, tedy pokud by se objevil poblíž mikrofonu který ho snímá hluk například HiHat, jehož úroveň překročí nastavenou úroveň THRESHOLD, GATE by se pokud je vše dobře nastaveno neměl otevřít -prostě by to pro něj neměla být jeho krevní skupina, neboť například HiHata ma fundament podstatně výš jak rytmičák, který je lazen sakra níž. Samozřejmě je potřeba poštengrovat zlehka THRESHOLD, neboť tím že jsme v SideChain sekci odfiltrovali od řídícího signálu určitě frekvence poklesne o něco jeho úroveň.